Mijn kijk op het verleden

1. Inleiding:

Deze website gaat over geschiedenis in al zijn facetten.
Over hoe alles is ontstaan en vanwaar sommige gebruiken komen.
Vanwaar alledaagse voorwerpen komen enzo verder.

De titel mijn kijk op het verleden is ook niet zomaar gekozen.
Met geschiedenis moet men oppassen met wat men leest. Het kan namelijk gemanipuleerd worden.
Meestal krijgen we het beeld van een volk door de ogen van hun overwinnaars. Er zijn echter twee kanten aan elk verhaal.
Dit is bijvoorbeeld te merken aan de Tweede Wereldoorlog.
De versie die we het meeste horen zijn ddie van de VS en Sovjetunie omdat die als winnaars en bevrijders wordden gezien.
Geschiedenis is dus een beeld dat wordt geschets door de auteur van het onderwerp waarover men leest. Dit is dus mijn kijk op de hele geschiedenis.
Hoewel ik de beide kanten van een verhaal wil vertellen zal men toch altijd moeten nakijken of iets klopt. Geschiedenis verandert altijd.
Alvast veel leesplezier!!!

Het begin de prehistorie Vietnamoorlog
De oudheid