Het leven van Vasco Da Gama

1. Wie was Vasco Da Gama

Vasco Da Gama was een Portugese ontdekkingsrreiziger. Hij was de eerste die via Kaap de Goede Hoop naar Inda reisdde.
Vasco is geboren in 1460 of 1469 en hij vond zijn dood in 1524.

2. De jeugd van Vasco Da Gama:

Vasco is geboren in 1460 of 1469 in Sines in Portugal. Hij was van adel. Zijn vader was Estevao Da Gama, die gouverneur van Sines en Silves was.
Sines is een gemeente in het Portugese district WSetubal. Hij had een jongere broer Paulo die ook zeevaarder was.
Zijn vader had goede connecties aan het Portugese hof. Over het vroeger leven van Vasco is weinig bekend. Het eerste wapenfeit van Vasco dateert van 1492.
Het jaar waarin Christoffel Colombus Amerika ontdekte terwijl hijzelf in feite dacht dat hij in Inidia terecht was gekomen.
In 1492 belaste de toenmalige koning Joao II hem met de taak om repraissailles uit te voeren tegen de Franse koopvaardujschepen.
Dit moest gebeuren in de havens van Setubal en Algarve. De reden die hiervoor gegeven was waren de aanvallen van Franse piraten op Portugese schepen aan de
West - Afrikaanse kust.