Deze website gaat over alles wat met geschiedenis te maken heeft.
Van big bang tot de hedendaagse politiek. Hoe zit de wereld in elkaar.
En wat heeft het gemaakt tot wat het nu is. Ook de kleine ontdekkingen en uitvindingen komen
ter sprake. De geschiedenis mag men niet vergeten of laten vervallen. Als dit gebeurt wordt er een valse
waarheid gegeven. ik probeer de geschiedenis te beschrijven vanuit verschillend perspectief zodanig dat
je zelf kunt uitmaken wat de waarheid is. Denk eraan geschiedenis wordt altijd geschreven vanuit het oogpunt
van de overwinnaars. En is dus al een beetje verkleurd.

Vandaar dus mijn titel, deze website geeft mijn kijk op de geschiedenis weer. Ik hoop dat je de site boeiend genoeg gaat vinden. Alvast veel leesplezier.
Tot slot mijn standpunt over de beeldbestormingen die nu aan het gebeuren is. Het is veel belangrijker duiding te geven dan
het betrefende beeld weg te halen anders wordt de geschiedenis vergeten en dat is gevaarlijk. Men moet er lessen uit kunnen
trekken.