De Eerste weredoorlog in vogelvlucht.

1. De oorzaken van de WO1

  1. Verbroken machtsevenwicht in Europa: door groei nieuwe sterke mogendheid: het jonge Duitse keizerrijk.
  2. spanningen en instabiliteit in de balkan
  3. Het ontstaan van 2 allianties
  4. Het agressivieve nationalisme van vele Europeanen: voedsel voor oorlogsbereidheid.
  5. Het koloniaal imprialisme van de Europese mogendheden