De oude Maya beschaving

Nieuws:

Duitse onderzoekers deden in 2013 in de oude verlaten Mayastad Uxul onderzoek. ze deden daar een lugubere vondst.
In een oude waterput vonden ze het bewijs dat de Maya's ook mensenoffers daadwerkelijk uitvoerde. In de put vonden ze
20 mensen die ongeveer 1400 jaar geleden in het water waren gegooid.

Nu is eindelijk bekend wie de mensen waren en vanwaar ze kwamen. In de put lag 1 baby van 18 maanden en 1 vrouw.
Daarbij lagen ook nog 14 mannen en ook enkele tieners. Door strontiumanalyse van het gebit van de slachtoffers weten we dat de skeletten
zijn opgegroeid in het huidige Guatemala. Dat lag zo'n 150 kilometer uit van het Mayarijk. Van de 20 gevonden mensen kwam de baby en één volwassene uit Uxul zelf.
Volgens archeoloog Nicolaus Seefield van de Universiteit van Bonn wijst alles erop dat deze mensen krijgsgevangenen waren. Acht van de slachtoffers
waren hooggeplaatste mensen. Dat blijkt omdat hun tanden versierd waren met jade en inkervingen.

Deze ontdekking is een doorbraak. Er is ook nog maar weinig tastbaar bewijs gevonden dat de Maya's mensen offerden.
Het gebruik is wel bekend in reliëfs en schilderingen. Het massagraf is een van de best bewaard gebleven voorbeelden.

De slachtoffers die in de waterput zijn gegooid werden gedood en onthoofd. Ook zijn ze systematisch in stukken gesneden.
Dit blijkt uit sneden in de boten.
Op meerdere botten zijn sporen van vuur aangetroffen, vermoedelijk om het verwijderen van de huid en de spieren te vergemakkelijken.
Er is geen sprake van kannibalisme omdat er op de botten geen afdrukken van mensentanden gevonden zijn.
De instukken gesneden lichaman werden ze ver mogelijk van elkaar in de put gegooid. De Maya's wilden op deze manier de fusieke integriteit
van de slachtoffers uitwissen. Op deze manier toonden ze ook hun macht. Volgens archeoloog Seefield bewijst het graf ook dat de Maya's verrassend ver reisden,
aangezien ze geen rijdieren of wagens met wielen gebruikten. De gevangenen moesten dus te voet naar Uxul zijn meegevoerd.

bron: Tijdschrift Historia, nr4/2020, pagina 6-7

1. Wie zijn de Maya's

De Maya's is een bevolkingsgroep die zich nestelt in het zuiden van Mexico tot het Noordelijk Cantraal Amerika.
De huidige benaming omvat 29 inheemse volkeren die een gemeenschappelijk taal, religie, geschiedenis heeft en traditie.
Het aantal schommelt tussen de 8 en 9 miljoen.
De meesten leven in het huidge Guatemala en in het Zuiden van mexico ( Yucatan, Quintana Roo, Campache en Tabasco).
Er wonen kleine minderheden in Belize, Honduras en Elsalvador.
In de VS en het Noorden van Mexico woont een kleine emigratie gemeenschap.

De huidige Maya's zitten met een identiteitsprobleem. Ze willen enerszijds hun eigen en oude identiteit niet verliezen, anderzijds willen
Ze wel profitteren van de mogelijkheden die de moderne wereld hen biedt.
Ook zijn ze vaak het slachtoffer van massamoord, ontrechttenig en achterstelling of marginalisering.

Ruim 80 procent van de 200.000 slachtoffers van de Guetemalteekse buurgeroorlog ( tussen 1960 en 1996) vielen onder de Mayabevolking.
Ook zijn er door de guatemaalse presidenten Romeo Lucas Garcia ( 1924 - 2006, president tussen 1978 en 1982) en Efrian Rios Montt ( 1926 -2018 dictator van 1982 - 1983)
een heuze genocide uitgevoerd. De Rooms Katholieke Kerk heeft deze gruweldaden uitvoerig gedocumenteerd. Dit koste uiteindelijk het leven van bisschop Juan Garardi (1922 -1998)
Een andere mensenrechtenactivist die tegen de voortbestaand rechtteloosheid van de Maya's streed was Rigoberta Menchi (1959, won de nobelprijs voor de vrede in 1992).
Onder internatinole druk kregen de Maya's meer rechten met name het 2 talig onderwijs werd zeer geprezen.
In 1994 was er in Mexico een conflict met het Zapatistisch Nationaal Bevrijdingsleger ( EZNL) dat in Chiapas in opstand kwam tegen de regering in Mexico.
Het geweld laaide toen hard op.
In 1976 werd Fransesco Luna Kan als eerste Maya gouverneur gekozen in Gucatan in Mexico. Sindsdien hebben een aantal middelgrote steden ook al Mayaburgemeesters gehad.
Toch zijn ze onderdvertegenwoordigd.