De prehistorie

1. Inleiding

De prehistorie is de periode van de menselijke geschiedenis waarin geen geschreven bronnen gevonden zijn.
Het probleem is echter dat de data hiervoor per cultuur en regio kan veranderen.