De geschiedenis van de aarde

1. Inleiding

In dit stukje behandelijk de geschiendis van de aarde tot het ontataan van de eerste mens. Op dat punt begint dan ook de prehistorie
ik behandel de vorming van de aarde, de ontwikkeling van het leven tot aan het punt waar de eerste mensen in het beeld komen.