De klassieke oudheid:

1. Inleiding

De klassieke oudheid wordt gebruikt voor de periode van de Grieken en de Romeinen te benoemen.
Het begint van 500 V Chr. tot het jaar 476 met de val van het West - Romeinse Rijk.
Op dit gedeelte wordt het verhaal van de Grieken en Romeinen verteld.